Przejdź do treści
Konsorcjum NDI S.A. - Besix
28.06.2016r.
Wykonanie kompleksowego programu badań stalowych pali wbijanych w ramach rozbudowy głębokowodnego nabrzeża DCT2 w Porcie Północnym w Gdańsku.
CONWAY STf Sp.z o.o.
08.03.2016r.
Przeprowadzenie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych wbijanych pali prefabrykowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica.
ALE HEAVYLIFT B.V.
02.09.2014r.
Przeprowadzenie 2 próbnych obciążeń nasypu drogowego w ciągu DW 854 w ramach przygotowania do transportu turbiny gazowej i generatora do Elektrowni Stalowa Wola.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
25.06.2014r.
Przeprowadzenie 22 próbnych obiążeń statycznych pali rurowych oraz 2 próbnych obiążeń statycznych pali typu CFA w ramach budowy Autostrady A1 Toruń-Stryków.
STRABAG Sp.z o.o.
02.06.2014r.
Przeprowadzenie 649 badań ciągłości istniejących pali oraz 11 dynamicznych próbnych obciążeń pali w ramach przebudowy dróg krajowych nr 2, 7 i 61 w Warszawie.
BUDIMEX S.A.
29.05.2014r.
Przeprowadzenie obciążeń statycznych pali wielkośredniocowych i badania ciągłości pali metodą Sonic-Echo w ramach rozbudowy ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.
Remost S.C.
28.05.2014r.
Przeprowadzenie obciążeń statycznych ukośnych pali fundamentowych w ramach budowy "Kładki dla pieszych nad Drogą Kroajową nr 7 w km 692+200 w miejscowości Jawornik.".
SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o.
01.05.2014r.
Przeprowadzenie obciążeń i badania pali/kolumn typu Screwsol w ramach budowy Autostrada A1 Stryków - węzeł "Tuszyn".
ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.
04.02.2014r.
Wykonanie kompleksowego programu badań pali fundamentowych w ramach budowy Most na Wiśle w m. Kamień w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 747.
KELLER POLSKA Sp. z o.o.
04.02.2014r.
Wykonanie próbnych obciążeń pali fundamentowych i ściany szczelinowej w ramach kontraktu "POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA ETAP I - REWITALIZACJA Kolei Kokoszowskiej".
Strabag sp. z o.o.
22.05.2013r.
Wykonanie próbnych obciążeń statycznych pali wielkośrednicowych i pali Jet-Grouting oraz badań ciągłości pali metodą Sonic-Echo, w ramach budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) odc.4.
ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.
23.01.2013r.
Wykonanie próbnych obciążeń statycznych płytą sztywną grupy kolumn Jet Grouding, na budowie Mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w Zabrzu.
Zakládání Staveb s.a. w Polsce
15.01.2013r.
Wykonanie badań statycznych pali wierconych metodą Sonic-Echo w ramach budowy "Most na rzece Przemsza w miejscowości Chełmek w ciągu Drogi Wojewódzkiej 780 Kraków-Chełmek".
Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o.
01.03.2012r.
Wykonanie próbnych obciążeń oraz badań ciągłości pali fundamentowych autostrady A1 Toruń-Stryków.
INTERCOR Sp. z o.o.
19.07.2011r.
Wykonanie programu próbnych obciążeń pali fundamentowych i ścian szczelinowych w ramach przebudowy ul. Niepodległości w Komorowicach oraz budowy drogi S69 od węzła "Komorowice/Rosta" do węzła "Krakowska".
KELLER POLSKA Sp. z o.o.
17.01.2011r.
Wykonanie próbnych obciążeń ścian szczelinowych w ramach budowy drogi S5 Gniezno-Poznań.
MOSTMAR S.A.
17.01.2011r.
Wykonanie programu badań pali fundamentowych na budowie drogi S-3 na odcinku od węzła "Międzyrzecze Południe" do węzła "Sulechów".
TOPGEO BRNO Sp. z o.o.
14.01.2011r.
Wykonanie próbnego obciążenia pali fundamentowych drogi S5 Gniezno-Poznań.
ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.
01.01.2011r.
Wykonanie programu próbnych obciążeń prefabrykowanych żelbetowych pali fundamentowych na obwodnicy miasta Olecko w ciągu DK-65.
Mota-Engil Polska S.A
09.12.2009r.
Wykonanie programu badań pali fundamentowych na budowie Nowego Mostu przez Wisłę w Sandomierzu.
PRI Fart Sp.z o.o.
01.11.2009r.
Wykonanie próbnych obciążeń statycznych przy użyciu balastu w Cedzyni
PUT Intercor Sp. z o.o.
12.10.2009r.
Wykonanie probnych obciążen pali fundamentowych na budowie Kladki pieszo-rowerowej Kazimierz-Podgórze w Krakowie.
Terramost Sp. z o.o.
07.07.2009r.
Wykonanie programu badań pali fundamentowych na budowie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Re-Bau Sp.z o.o.
17.06.2009r.
Wykonanie próbnych obciążeń bocznych pali fi 600 mm, na budowie autostrady A4
Solatanche Polska Sp. z o.o.
01.06.2009r.
Wykonanie próbnych obciążeń ścian szczelinowych na budowie Drogi Ekspresowej S8 - Węzeł Konotopa w Warszawie.
P.R.I Pol-Aqua S.A.
21.05.2009r.
Wykonanie programu badań na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.
Mota-Engil Polska S.A.
01.04.2009r.
Wykonanie badania na budowie Mostu na Skawie w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 956 w Zembrzycach.
Skanska S.A.
25.03.2009r.
Wykonanie programu badań na budowie Mostu na rzece Pilicy w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 785 w miejscowości Maluszyn.
De Waal Polska Sp. z o.o.
12.12.2008r.
Wykonanie programu próbnych obciążeń pali fundamentowych o średnicy 360 - 460 mm, na budowie CHU Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim.
Dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. PG
22.07.2008r.
Na temat współpracy przy realizacji projektów takich jak: Budowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu, Budowa trasy W-Z w Bydgoszczy, Budowa Autostrady A4 (odc. węzeł Wielicka - węzeł Szarów).