EN PL

NIEZALEŻNI SPECJALIŚCI

NIEZALEŻNI SPECJALIŚCI

Nasza oferta


pdfFolder informacyjny

Próbne obciążenia statyczne: pali i kolumn fundamentowych, ścian szczelinowych, kotew i gwoździ gruntowych

Wykonujemy bada­nia statyczne w każdej możliwej konfiguracji: próbne obciążenia pionowe (wciskania i wyciągania), boczne, a także obciążenia pali ukośnych.

próbne obciążenia bocznepróbne obciążenia ukośne
próbne obciążenia boczne próbne obciążenia ukośne

Wykonujemy badania metodą stałych stopni ob­ciążenia lub testy typu CRP: Constant Rate of Penetration. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury możemy również wykonać testy cykliczne, np. w celu symulacji obciążeń taborem kolejo­wym lub samochodowym.

Próbne obciążenia statyczne z użyciem balastu - Z uwagi na duży koszt transportu i obsługi dźwigowej próbne obciążenia z użyciem balastu stosuje się wyłącznie w przypadku braku pali ko­twiących w sąsiedztwie pala obciążanego lub ich niewystarczającej nośności na wyciąganie. Balast jest także często stosowany w przy­padku badań strefy gruntu, np. w przypadku kolumn żwirowych.

Próbne obciążenia statyczne z użyciem balastupróbne obciążenie z balastem
próbne obciążenie z balastem

Próbne obciążenia statyczne z użyciem pali kotwiących - Do wykonania tego badania stosuje się belki ze stali wysokogatunkowych, stąd ich odkształcenia przy obciążeniu są zminimalizowane. Elementem łączącym belki z palami kotwiącymi są pręty z gwintem DYWIDAG Prestressing Steel THREADBAR®.

Asortyment naszych belek zapewnia możliwość przeprowadze­nia próbnych obciążeń w zakresie od 100 kN do ponad 30 MN, z wykorzystaniem dwóch, trzech, czterech, sześciu lub ośmiu pali kotwiących rozmieszczonych wokół pala próbnie obciążanego.

próbne obciążenie z użyciem pali kotwiącychbadanie z użyciem pali kotwiących
próbne obciążenie z użyciem pali kotwiących

Próbne obciążenia statyczne metodą mieszaną (kotwiąco-balastowe) – jest to kombinacja dwóch powyższych metod.

próbne obciążenie kotwiąco-balastowe
próbne obciążenie kotwiąco-balastowe

Próbne obciążenia statyczne pali fundamentowych z pomiarem rozkładu odkształceń na pobocznicy i podstawie przy użyciu światłowodu

Badania z wykorzystaniem technologii opracowanej przez fibrisTerre/NZ Sensing. W krótce zamieścimy bardziej obszerny opis metody...

Schemat układu pomiarowego
(źródło: fibrisTerre)
Przygotowanie pala do pomiarów naprężeń z wykorzystaniem światłowodu
Przygotowanie pala do pomiarów odkształceń z wykorzystaniem światłowodu (fot.: fibrisTerre)
Gotowy pal ze światłowodem
(fot.: fibrisTerre)

Próbne obciążenia dynamiczne pali fundamentowych

Badania dynamiczne są powszechnie stosowaną metodą oceny nośności pali fundamentowych. Badanie jest stosunkowo nie­drogie i nie wymaga długiego czasu przygotowania. Obciążenie odbywa się poprzez uderzenie głowicy pala, bądź młotem pa­lownicy, bądź stalowym wbijakiem (2-5% obciążenia) opuszczanym bezwładnie z wysokości 0,5 m - 3,0 m. Rejestracja fali naprężeniowej przemieszczającej się wzdłuż pala następuje z użyciem przy­spieszeniomierzy i tensometrów zamontowanych na głowicy pala w odległości około dwóch średnic od poziomu uderzenia.

głowica pala przygotowana do badania dynamicznegoczujniki zamontowane na głowicy pala
głowica pala przygotowana do badania dynamicznego czujniki zamontowane na głowicy pala

automatyczny zestaw do realizacji badań dynamicznych pali wierconych
automatyczny zestaw do realizacji badań dynamicznych pali wierconych

Badania ciągłości pali fundamentowych i ścian szczelinowych

Sonic Echo Integrity Testing - Badanie wykonywane jest przy pomocy Pile Integrity Tester™ (PIT) lub Pile Echo Tester (PET). Badanie to należy do grupy Low Strain i ma na celu kontrolę ciągłości pala, poprzez lekkie uderzenie młotkiem głowicy i wywołanie fali, przemieszczającej się wzdłuż trzonu pala. Przyło­żony do głowicy pala bardzo czuły przyśpieszeniomierz rejestruje powracające fale w funkcji czasu - tj. długości pala. W przypadku natrafienia na jakąkolwiek wyraźną zmianę, fala zostaje odbita i zarejestrowana wcześniej niż sygnał pochodzący z podstawy pala. Dzięki temu badaniu można szybko i skutecznie sprawdzić wszyst­kie pale na danej budowie, oceniając długość, znaczne przewęże­nia średnicy, pęknięcia, a nawet gwałtowne zmiany układu warstw geotechnicznych. Ewentualne zmiany wskazujące na występowa­nie problemu w konstrukcji pala są wykrywane i analizowane natychmiast. Badanie wymaga jedynie starannego przygotowania głowicy pala i umożliwienia do niej dostępu.

pal przygotowany do badania ciągłościwykonanie badania ciągłości za pomocą PIT
pal przygotowany do badania ciągłości wykonanie badania ciągłości za pomocą PIT

Cross-Hole Sonic Logging - Badanie wykorzystuje zjawisko roz­chodzenia się fal ultradźwiękowych w trzonie pala. Przeprowadzenie tego badania wymaga instalacji podczas betonowania pala, od jednej do kilku rur, w celu wprowadzenia dwóch sond: nadajnika i odbior­nika. Przy zastosowaniu 4 rur można uzyskać aż 6 profili pala.

Najnowsze oprogramowanie Tomography 3D firmy Piletest Com Ltd. pozwala na stworze­nie trójwymiarowego obrazu trzonu pala.

Cross-Hole Sonic Loggingwykonanie badania ciągłości metodą Cross-hole Sonic Logging
wykonanie badania ciągłości metodą Cross-hole Sonic Logging

Ankieta

wyniki »

Aktualności

archiwum »
25.11.2016
Już w najbliższy wtorek 29 listopada 2016r rozpoczynają się Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) na których będziemy mieli zaszczyt zaprezentować najnowsze możliwości w zakresie badań fundamentów specjalnych.
24.11.2016

Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Kreatora Budownictwa Roku 2016. Uroczysta gala wręczania tytułów odbyła się 24 listopada 2016r w Pałacu Sobańskich w Warszawie.

22.06.2016

Z wielką radością i zadowoleniem informujemy iż zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia członków PZWFS z dnia 17 czerwca 2016r, PILETEST po odbyciu rocznego stażu w formie kandydata otrzymał oficjalny status członka PZWFS od dnia 1 lipca 2016r.

29.01.2016
Na zlecenie Wykonawcy palowania firmy Conway SFT Sp. z o.o. jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowanego programu badawczego prefabrykowanych pali wbijanych.
15.01.2016
W dniu 15 stycznia 2016r we Wrocławiu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków PZWFS na którym omawiano min. wdrażanie nowych instrukcji BHP na polskich kontraktach.
28.09.2015

Na zlecenie konsorcjum NDI/ Besix wykonaliśmy próbne obciążenie statyczne stalowego pala o średnicy 1676mm będącego częścią palisady realizowanej na budowie Terminala kontenerowego DCT2 w Gdańsku. Próbne obciążenie zostało wykonane pod nadzorem Politechniki Gdańskiej do siły Qmax= 13 700 KN przy użyciu czterech sąsiednich pali kotwiących.

19.06.2015
Mamy zaszczyt poinformować że w związku z uchwałą z dnia 19 czerwca 2015r Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS) nasza firma rozpoczęła od dnia 1 lipca 2015r roczny staż w charakterze kandydata na członka PZWFS, za co niniejszym bardzo dziękujemy Szanownemu Zgromadzeniu.
14.04.2015
Miło nam poinformować że decyzją Prezesa Zarządu w dniu 14 kwietnia 2015r zostało powołane Laboratorium Badawcze PILETEST wraz z jego Kierownictwem które będzie działało zgodnie normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
17.03.2015
Na zlecenie Keller Polska jesteśmy w trakcie realizacji wstępnego programu próbnych obciążeń pali na kontrakcie Siemens Power Plant w Płocku.
24.01.2015
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Projektantów do skorzystania ze stworzonej przez nas wzorcowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania próbnych obciążeń statycznych pali. Wzór dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Publikacje”.
04.11.2014

Seminarium pt. Próbne obciążenia dynamiczne – badania nośności i ciągłości pali fundamentowych, Kraków, 4 listopada 2014.

Dziękujemy za uczestnictwo wszystkim obecnym na seminarium!
03.09.2014
Na zlecenie Generalnego Wykonawcy firmy Metrostav jesteśmy w trakcie realizacji programu próbnych obciążeń i badań nośności oraz ciągłości istniejących pali fundamentowych przy posadowieniu obiektów mostowych realizowanych dla zadania inwestycyjnego: „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego) Etap II odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska.
25.08.2014
Wyścig z czasem zakończony pełnym sukcesem – czyli obciążenia statyczne wału przeciwpowodziowego przed przejazdem 460 tonowej turbiny gazowej w m. Wrzawy k. Sandomierza
twitter facebook