Przejdź do treści

Wykonujemy bada­nia statyczne w każdej możliwej konfiguracji: próbne obciążenia pionowe (wciskania i wyciągania), boczne, a także obciążenia pali ukośnych.

próbne obciążenia bocznepróbne obciążenia ukośne

próbne obciążenia boczne       próbne obciążenia ukośne

 

Wykonujemy badania metodą stałych stopni ob­ciążenia lub testy typu CRP: Constant Rate of Penetration. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury możemy również wykonać testy cykliczne, np. w celu symulacji obciążeń taborem kolejo­wym lub samochodowym.

Próbne obciążenia statyczne z użyciem balastu - Z uwagi na duży koszt transportu i obsługi dźwigowej próbne obciążenia z użyciem balastu stosuje się wyłącznie w przypadku braku pali ko­twiących w sąsiedztwie pala obciążanego lub ich niewystarczającej nośności na wyciąganie. Balast jest także często stosowany w przy­padku badań strefy gruntu, np. w przypadku kolumn żwirowych.

Próbne obciążenia statyczne z użyciem balastupróbne obciążenie z balastem

próbne obciążenie z balastem

 

Próbne obciążenia statyczne z użyciem pali kotwiących - Do wykonania tego badania stosuje się belki ze stali wysokogatunkowych, stąd ich odkształcenia przy obciążeniu są zminimalizowane. Elementem łączącym belki z palami kotwiącymi są pręty z gwintem DYWIDAG Prestressing Steel THREADBAR®.

Asortyment naszych belek zapewnia możliwość przeprowadze­nia próbnych obciążeń w zakresie od 100 kN do ponad 30 MN, z wykorzystaniem dwóch, trzech, czterech, sześciu lub ośmiu pali kotwiących rozmieszczonych wokół pala próbnie obciążanego.

próbne obciążenie z użyciem pali kotwiącychbadanie z użyciem pali kotwiących

próbne obciążenie z użyciem pali kotwiących

 

Próbne obciążenia statyczne metodą mieszaną (kotwiąco-balastowe) – jest to kombinacja dwóch powyższych metod.

próbne obciążenie kotwiąco-balastowe

próbne obciążenie kotwiąco-balastowe