Przejdź do treści

Sonic Echo Integrity Testing - Badanie wykonywane jest przy pomocy Pile Integrity Tester™ (PIT) lub Pile Echo Tester (PET). Badanie to należy do grupy Low Strain i ma na celu kontrolę ciągłości pala, poprzez lekkie uderzenie młotkiem głowicy i wywołanie fali, przemieszczającej się wzdłuż trzonu pala. Przyło­żony do głowicy pala bardzo czuły przyśpieszeniomierz rejestruje powracające fale w funkcji czasu - tj. długości pala. W przypadku natrafienia na jakąkolwiek wyraźną zmianę, fala zostaje odbita i zarejestrowana wcześniej niż sygnał pochodzący z podstawy pala. Dzięki temu badaniu można szybko i skutecznie sprawdzić wszyst­kie pale na danej budowie, oceniając długość, znaczne przewęże­nia średnicy, pęknięcia, a nawet gwałtowne zmiany układu warstw geotechnicznych. Ewentualne zmiany wskazujące na występowa­nie problemu w konstrukcji pala są wykrywane i analizowane natychmiast. Badanie wymaga jedynie starannego przygotowania głowicy pala i umożliwienia do niej dostępu.

pal przygotowany do badania ciągłościwykonanie badania ciągłości za pomocą PIT

pal przygotowany do badania ciągłości               wykonanie badania ciągłości za pomocą PIT

 

Cross-Hole Sonic Logging - Badanie wykorzystuje zjawisko roz­chodzenia się fal ultradźwiękowych w trzonie pala. Przeprowadzenie tego badania wymaga instalacji podczas betonowania pala, od jednej do kilku rur, w celu wprowadzenia dwóch sond: nadajnika i odbior­nika. Przy zastosowaniu 4 rur można uzyskać aż 6 profili pala.

Najnowsze oprogramowanie Tomography 3D firmy Piletest Com Ltd. pozwala na stworze­nie trójwymiarowego obrazu trzonu pala.

Cross-Hole Sonic Loggingwykonanie badania ciągłości metodą Cross-hole Sonic Logging

wykonanie badania ciągłości metodą Cross-hole Sonic Logging